Beskydský ještěr

Celostátní soutěž filmů v kategoriích:
1.Dokument - reportáž
2.Hraný film
3.Animovaný - Experimentální film.
 
Cílem přehlídky je představit současnou amatérskou filmovou tvorbu a autorům z celé republiky,ale i ze zahraničí umožnit setkání v regionu který se snaží toto odvětví amatérského umění udržet a rozšiřovat. Záměrem organizátorů je posílit zájem o tuto akci mezi mladými tvůrci a autory doma i ze zahraničí.
Aby byla umožněna co největší účast autorů ze vzdálenějších míst republiky i ze zahraničních, provozujeme Beskydský Ještěr již čtvrtým rokem jako akci dvoudenní s odpovídajícím navýšením nákladům zejména na cestovné a ubytování.
 
Složení poroty: Petr Bodnár,Dalibor Záruba,Lenka Bauerová. 

Program:

 

Pátek 11. 9. 09


15°° zahájení    Vystoupí Havířovské BABKY

 

Předání vyznamenání.      

                                                                       

15,30 – 16,45°°hod.                      1.Blok 

 

1.Dědictví doby ledové             Pavel Strnad          18,30 min.        D

2.Anděl a Ďábel                       Ondřej Svoboda    13      min.         H

3.Hledání?                                Jakub Zvoníček       6      min.         H

4.Pleh                                      Dušan Krejdl         10      min.         H

5.Kolorit Štramberka               Milan Pánek            1,49 min          D

6.Už zvoní                                Zdeněk Zícha        11      min.         D

7.Matricidia                              Robert Vrba         15      min.         H

                                                                                                             

16,55 – 17,40 hod.                        2.Blok

 

1.Zachráněn                             Oskar Siebert        13     min.         H

2.Tatranské kročeje                  Pavel Michalík      10,30 min         D

3.Biograf                                  Ivo Renotiére        14,20 min         D

4.Akce Kostelec                       Jan Novotný           6,09 min        H

 

17,50 – 18,50                                 3.Blok

 

1.Jedno je málo deset je moc    Jaromír Schejbal    19      min         D

2.F-M histor.v amat.filmu          Karel Hlosta           6,08  min         D

3.Chalupníček a Myška            Jakub Kadera         8       min         A     

4.Czech  Heaven                      Miroslav Černý     12       min         D

5.Valašské mámení                   Jan Vojáček         11       min         R

 

 


Sobota 12.9.09

                                                                                                                                                                           

8,00 hod.-9,00 hod.                            4. Blok

 

1.Malí komedianti                    Lubomír Maňák                   2,26   min.              E

2.Škola tmou                           Ladislav Ženožička             18,25  min.               D

3.Lüdový liečitel                      Ján Kusko                              1      min.              H

4.Studnický opalkář                Lubomír Havrda                    8,10  min.               D

5.Zimní krajinou                      Vladimír Rula                      10       min.               D

6.Otec Antonín                       Pavel Koníček                     19,45  min.               D

 


9,10   -    10,15 hod.                             5. Blok

 

1.Poslední Mohykán

   na Vysočině                          Věra Bergerová                   14,15   min.             D

2.Dívkám do památníku            Petr Baran                              9,20  min.             E

3.Hrnečku vař                          Bohumír Novák                     3,20   min.             A

4.Poslední večer s Annou         Libor Bárta                          19,46   min.             H

5.Cipriánův kraj                       Anna Krejčová                      15      min.             D

 


10,25 hod. – 11,35  hod                        6. Blok

 

1.O zraku a vodě                    Zdeněk Zícha                        5,30  min.               E

2.Umění ohně                         Eduard Mocek                      13,34 min.              R

3.Autoškola pro

   Nastávající otce                   Bohumír Novák                      3,40 min.               A

4.Dobrý člověk                       Jan Vačlena                         18,10 min.                D

5.Větřák                                 Bohuslav Cihla                       4,20  min.               D

6…těch 920kroků                  Bohuslav Kheil                      9,35  min.                D

7.Žně tenkrát a dnes               Oldřich Buchtele                  14,      min.                D

 

11,35 – 13,00      OBĚD


13,00 – 14,10                                       7. Blok

 

1.Bazilika ve F-M má

   Nové zvony                         Karel Hlosta                             8,24 min.             D

2.Oživlé dřevo                        Vilém Vlk                              13,     min.              D

3.V Uhlisku nad Porubkou      Ján Kusko                             17      min.              D

4.Báječná máma                     Mária Renotiérová                   8      min.              D

5.Pomsta loutek                      Bohumír Novák                       4,40 min.              A

6.Pod nejhezčí horou světa     Jiří Litschmann                       16,52  min.              D

 

Vysvětlivky: D – dokument,  R – reportáž,  E – experiment ,  A – animace ,   H - hraný