Slovníček pojmů písmeno "Z(Ž)"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k  jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Zařízení pro digitalizaci - Žánr

 • Zařízení pro digitalizaci
  Hardwarová součást převádějící analogový obsah (video nebo zvuk) na digitální obsah, se kterým může pracovat počítač. Například zařízení pro digitalizaci videa umožňuje zaznamenat do počítače živý výstup z videokamery, kamery pro síť WWW nebo videorekordéru.
 • Záběr
  Jde o druh pohledu na scénu. Rozlišujeme několik druhů záběru (Celek, polocelek, detail...).
 • Základní barvy
  Barvy, které jsou základem barevného modelu RGB: červená, zelená a modrá. Úpravou poměru těchto základních barev lze na obrazovce počítače vytvořit většinu ostatních barev.
 • Závěrka
  Je část videokamery, která určuje rychlost clonění snímané scény. U některých videokamer lze rychlost závěrky nastavit a tím dosáhnout různých efektů jako je animace apod.
 • Zdrojový materiál
  Původní zvukový a obrazový obsah. Obsah může pocházet z řady zdrojů, jako je videokazeta, zvuková kazeta, kamera pro síť WWW nebo televizní vysílání.
 • Zdrojový soubor
  Původní soubor importovaný do střihového programu. Může jít o zvukový soubor, videosoubor nebo soubor obrázku
 • ZEBRA
  Indikační prvek v poli hledáčku videokamery který videokameramana informuje o kvalitě osvětlení (přesvětlení) snímané scény. Tento efekt lze u těchto přístrojů zprovoznit pouze zvláštním software.  těchto macropixelů (tzv. packed format) nebo jsou sdruženy jednotlivé složky (planar format) a obraz je pak "tvořen" třemi plochami.
 • Zlatý řez
  Je prostor ve scéně kterou snímáme, do které je nejvíce soustředěna pozornost diváka. Pokud si rozdělíte celý záběr na 9 rovnoměrných částí (3mi vodorovnými a 3mi svislými čarami), jedná se o tu střední část. Do tohoto prostoru je nejvhodnější umístit motivy v záběru.
 • Zoom
  Přiblížení optické části videokamery. Je udáváno v násobcích základního přiblížení (12x, 20x ...).
 • Zvuk
  Je v počítači uložen digitálně. Pro zpracování amatérského videopořadu lze použít zvukového doprovodu z jakéhokoliv zdroje.
 • Zvuková karta
  Rozhraní nutné ke grabování (nahrávání) zvuku do PC. více
 • Zvuková stopa
  Je stopa se stereofonním zvukem, která je vložena do střihového programu. V některých programech je možno vkládat několik zvukových stop současně a nastavovat jejich vzájemné prolínání či aplikovat na ně jednotlivé zvukové efekty.
 • Zvukové efekty
  Jsou algoritmy, které aplikují na zvukovou stopu různé efekty jako jsou např. přidání dozvuku, snížení nebo zvýšení hlasitosti apod.
 • Žánr
  Je druh videopořadu. Jsou to např. "Dokument, Instruktáž, Videoklip...".
Zpět na A - Z
počítadlo.abz.cz