Slovníček pojmů písmeno "O"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k  jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Objektiv - Oversampling

 • Objektiv
  Je optická část videokamery ve které dochází na základě fyzikálních zákonů prostřednictvím soustavy čoček ke zmenšení snímaného (a prostřednictvím transfokátoru různě přiblíženého) obrazu, přičemž se tento obraz promítá na snímací CCD čip.
 • Obraz
  Termínem obraz je označována reprodukce nebo obrázek. Tento termín se obvykle používá pro digitalizované obrázky skládající se z pixelů, které lze zobrazit na obrazovce počítače a zpracovávat prostřednictvím softwaru.
 • Obrazová stopa
  Neboli video stopa je ve střihovém programu ta část pracovní plochy, kde se zobrazuje vložená videosekvence. Součástí této videosekvence je i zvuková stopa, která je zobrazena většinou pod ní v části pro zvukové stopy.
 • Obrazové efekty
  Jsou střihové efekty, kterými disponuje každý střihový program.
 • Obrazové filtry
  Jsou filtry, které umožňují změnu parametrů videosekvence. U jednotlivých klipů videopořadu lze pomocí obrazových filtrů např. měnit jas, kontrast, barevnou sytost klipu apod.
 • Obrazovka
  Je hlavní součástí televizoru a nebo monitoru. Rozkladové a synchronizační obvody zajišťují vychylování elektronového paprsku po stínítku. Tím zajistí vykreslení celého obrazu. Čím je frekvence vyšší (obvody jsou schopny vykreslit více snímků), tím kvalitnější je obraz. U televizoru je využívána frekvence 50 Hz, přičemž elektronový paprsek nakreslí liché a při druhém průchodu sudé půlsnímky. Snímková obrazová frekvence je 25 snímků/s.
 • Obrazový signál
  Je signál, který obsahuje obrazové a synchronizační složky obrazu. Přenáší se mezi dvěma zařízeními pomocí kabelu. Jsou dva typy přenosu - běžnější kompozitní signál a kvalitnější S-video.
 • Odblokování DV-IN
  Je operace, kterou lze zprovoznit vstup digitální videokamery, která má z výroby zprovozněn pouze výstup. Většinou se zprovozněním vstupu do videokamery je zprovozněna i řada užitečných funkcí. Blíže v samostatném dokumentu.
 • OGG VORBIS
  Ve verzi 1.0 je open source kodek v porovnání s MP3 konkurenceschopný také při nižších bitrates (64 kb/s). Při bitrate nad 96 kb/s je OggVorbis ideálním nástrojem.
 • OpenDML
  Formát uložení videosekvence ve formátu AVI umožňující uložit na disková zařízení neomezenou velikost souboru (závisí však na technologických omezeních operačního systému a hardware).
 • Optické předsádky
  Se dělí na dva druhy: První zvyšuje optické přiblížení a používá se u videokamer s malým optickým přiblížením (cca 6x - 10x). V dnešních videokamerách jsou však běžná optická přiblížení 12x - 20x a z tohoto důvodu je použití takovéto předsádky nepotřebné. Druhá předsádka umožňuje "vyrobit" z vašeho standardního objektivu videokamery širokoúhlý. Tato předsádka má své použití hlavně při natáčení v interiéru.
 • Optický zoom
  Schopnost přiblížení zobrazované oblasti pomocí optické soustavy (tzn. objektivu) kamery (event. fotoaparátu). Čím vyšší je číslo udávané jako optický zoom, tím více můžete obraz přiblížit. Mimo optického zoomu existuje u moderních videokamer (i fotoaparátů) tzv. digitální zoom. Tato funkce zvětšuje obraz digitálně, tj. dochází i ke snížení jeho kvality.
 • Oříznutí
  Výběr oblasti obrazu, která má být zobrazena.
 • Overlay
  Překrývání. Soubor funkcí pro 2D jako např. zvětšování a zmenšování obrazu, změna poměru stran obrazu, změna barvy, jasu, kontrastu, sytosti barev a dalších funkcí. Moderní grafické adaptéry podporují Overlay hardwarově.
 • OverBurning
  „přepálení“, tedy příklad, kdy se data uloží i za oblast označenou pro vypalování. Na CD se pak vejde o něco více dat, než je jeho udávaná velikost. OverBurning podporují jen některé mechaniky.
 • Oversampling
  je převzorkování - odstranění aliasingu zvýšením vzorkovací frekvence převodníku a úpravou na nižší až v digitální podobě např. průměrováním několika hodnot. Viz. aliasing
Zpět na A - Z
počítadlo.abz.cz