Slovníček pojmů písmeno "H (CH)"

Názvosloví vztahující se k výrobě a zpracování videa a audia, k  jednotlivým normám či standardům digitálního záznamu a ke zpracování záznamu na počítačích.

Hardwarový kodek - Chrominance

 • Hardwarový kodek
  Implementace kompresního algoritmu, která k vytváření a přehrávání digitálních videosekvencí používá speciální hardware. Hardwarový kodek může poskytnout vyšší rychlost kódování a lepší kvalitu než kodek, který je implementován výhradně softwarově.
 • Hi-8
  Systém analogového komponentového záznamu (Y /C). Vychází ze systému Video 8 (8 v názvu znamená šířku pásku) a je s ním částečně kompatibilní (na Hi-8 zařízeních lze číst záznam Video 8, tzn. jedná se o kompatibilitu směrem dolů). Stroje tohoto formátu dosahují horizontálního rozlišení okolo 400 řádků.
 • HiColor
  U obrazů zpravidla znamená 16bitový (5-6-5) datový typ, který může obsahovat až 65 536 barev. Obrazy tohoto typu lze uložit do souborů TGA. Ostatní formáty souborů vyžadují nejprve konverzi obrazu HiColor na formát & TrueColor. U zobrazení se termín HiColor obvykle používá k označení 15bitových (5-5-5) zobrazovacích adaptérů, které mohou zobrazit až 32 768 barev.
 • Hi-fi
  Dnes již poměrně zastaralá norma (DIN 45500) určující kvalitativní parametry analogového zvukového zařízení. Audiovizuální zařízení v dnešní době vysoce překračují parametry této normy.
 • Hloubka ostrosti
  Rozměry oblasti před a za snímaným předmětem, která je objektivem kamery ostře zobrazena.
 • Hluk mikrofonu
  Umělý zvuk, který vzniká, když se mikrofonu dotkne jiný předmět.
 • HDCAM
  Formát firmy Sony pro profesionální produkci HDTV, 135Mbps, komprese je založena na DV, ale mírně odlišná
 • HDCD (High Definition Compatible Digital)
  Patentovaná technologie kódování a dekódování, která zlepšuje kvalitu všech způsobů digitálního zvukového nahrávání a přehrávání zvýšením rozlišení a snížením zkreslení, ke kterým dochází během převodu signálu z analogového na digitální (A/D) a digitálního na analogový (D/A) a při zpracování a filtrování digitálního signálu.
 • HDMI
  High Definition Multimedia Interface - nový standard pro propojování HDTV zařízení, miniaturní konektor má 19 pólů a přenos se děje pouze digitálně, nekomprimovaně rychlostí cca 5GB/s. Video i audio jsou přenášeny jedním kanálem, je zpětně kompatibilní s DVI-D (které je ale bez zvuku), takže je umožněno použít konvertor DVI-HDMI. Má se stát nástupcem známého SCARTu.
 • High Definition Television
  HDTV. Přenos obrazu ve vysokých rozlišeních. Analogově obvykle jako diferenční videosignál YUV/YPbPr (component). Digitálně většinou v podobě formátu MPEG2.
 • High Resolution
  Vysoké rozlišení, vysoká rozlišovací schopnost. Většinou v pixelech.
 • Hledáček
  Je důležitou součástí videokamery. Umožňuje kameramanovi sledovat celkovou kompozici scény, kterou natáčí. Do obrazu hledáčku jsou většinou promítány další informativní údaje jako je stav baterie, stav pásky (údaj o zbývajícím místě na pásce) atd. Hledáčky byly původně jen černobílé, nyní po rozšíření aktivních LCD prvků jsou kamery osazovány barevným hledáčkem. U některých videokamer je součástí také LCD monitor od velikosti úhlopříčky 2.5", který lze používat i jako hledáček (např. při natáčení v davu "nad hlavou").
 • Hloubka záběru
  Zvýraznění plastičnosti celkového záběru. Souvisí s kompozicí záběru. Dosáhneme toho např. vhodným umístěním objektu v popředí zvýrazňujícího prostor.
 • Horizontální rozlišení obrazu
  Kvalita obrazového výstupu videokamery nebo jiného obrazového záznamového zařízení. Originálně nahraná videokazeta VHS má horizontální rozlišení asi 250 řádků, kazeta Super VHS kolem 350-400 řádků, digitální video 400-450 řádků. DVD video běžně 500 řádků. Horizontální rozlišení udává, kolik jednotlivých řádků se horizontálně zobrazí v úplném televizním signálu. Horizontální rozlišení má přímou úměru k frekvenčnímu rozsahu přenášeného obrazu.
 • HTPC
  Home Theater PC - počítač, který má stejnou funkčnost jako domácí kino, tedy dokáže přehrávat DVD disky, CD, fotografie a MP3 a navíc zvládá i předpověď počasí, hry, e-mail, web, internetovou telefonii a další.
 • Hue
  Zabarvení. Regulace barevného spektra.
 • HuffYUV
  Bezztrátový kodek umožňující kompresi AVI souborů v kompresním poměru 1:3. tento kodek je velmi rychlý a je vhodný pro zpracování videosouboru, u kterého chceme zachovat vysokou kvalitu obrazu. Kodek využívá algoritmu Huffmanova kódu.
 • Huffman Encoding
  Algoritmus komprese videa spočívající v přidělování různého množství bitů pro různě složité části obrazu (tj. na popis složitější části obrazu je poskytnuto více bitů, než jednoduché).
 • Chrominance
  Součást signálu, která nese informaci o barvě.
Zpět na A - Z
počítadlo.abz.cz