MP3Tag

Při použití tohoto programu máte přístup ke všem ID3 tagům, takže je můžete snadno editovat

Mp3tag 2.42

 
Aplikace pro snadnou editaci ID3 tagů, APE tagů a komentářů u souborů OGG Vorbis. Podporuje spolupráci s databází CDDB, hromadnou editaci tagů, tvorbu playlistů, imort informací ze jména souboru atd.
 
anglicky, česky         1,44 MB       freeware        W2000, W2003, NT, ME, XP, VISTA32     DOWNLOAD